Seitenzahl Name
Seite 06 Ageratum
Seite 07 Angelonia
Seite 09 Argyranthemum frut.
Seite 12 Bacopa
Seite 16 Begonia Doublet
Seite 18 Brachyscome
Seite 20 Bidens
Seite 23 Bracteantha/ Strohblume
Seite 25 Calendula
Seite 26 Calibrachoa
Seite 34 Calocephalus
Seite 35 Cleome
Cosmos
Seite 36 Coleus
Seite 39 Cuphea
Seite 39 Coreopsis
Seite 40 Craspedia
Seite 41 Dahlien
Seite 44 Diascia
Seite 49 Euphorbia
Seite 50 Fuchsia
Seite 58 Gazanien
Gaura
Seite 59 Glechoma
Helichrysum
Seite 60 Heliotropium
Seite 61 Ipomea
Seite 62 Impatien
Seite 70 Lobelia
Seite 72 Lantana
Seite 73 Lobularia
Seite 76 MIXIES
Seite 78 Mecardonia
Seite 79 Nemesia
Seite 85 Osteospermum
Seite 88 Pelargonium
Seite 116 Pericallis
Seite 117 Plectranthus
Seite 118 Petunia
Seite 125 Portulac
Seite 140 Scaevola
Seite 142 Sanvitalia
Seite 144 Salvia
Seite 145 Thungbergia
Seite 146 Verbena
Seite 154 Vliestöpfe
Seite 155 Liefereinheiten