Seitenzahl Name
Seite 08-14 Gladiolen
Seite 15-38 Dahlien von A-Z
Seite 39-46 Lilien Topf u. Schnitt
Seite 81 Lilien für Treiberei
Seite 47 Acidenthera, Agapanthus,Allium
Seite 48 Alocasia, Amaryllis
Seite 49 Anemonen Coronaria
Seite 50 Anemonen sylvestris
Seite 51 Arisaema
Seite 52 Arum, Astilbe
Seite 53 Babiana, Begonia
Seite 54-55 Begonia, Bletilla
Seite 56 cardiocrinum, Commelina, Convallaria
Seite 57 Cosmos, Crinum
Seite 58-59 Crocosmia
Seite 61 Dicentra, Dichelostemma, Eucomis
Seite 62 Freesien, Galtonia, Gladiolus
Seite 63 Gloriosa, Gypsophila
Seite 64 Habenaria, Hedychium
Seite 65 Hippeastrum - Hybriden
Seite 66-67 Hosta (Funkie) (Hostaceae)
Seite 68 Hymenocallis, Incarvillea,Ixia
Seite 69 Leucocoryne,Liatris, Mirabilis
Seite 70 Nerine, Ornithogalum, Oxalis
Seite 71-73 Paeonien
Seite 74 Pleione, Polianthes,Ranunkeln
Seite 75 Rhodohypoxis, Scadoxus, Selaginella
Seite 76 Sparaxis, Sprekelia, Tigridia, Tricyrtis
Seite 77 Trillium, Triteleia
Seite 78 Tropaeolum, Watsonia, Zantedeschia
Seite 79 Zephranthes
Seite 80 Rheum rhabarbarum( Rhabarber)